GALLETI Вентилоконвектор ART-U

Фенкојлер ART -U – Иновативен дизајн

Големото искуство на Galletti во развојот и дизајнот на фенкојлерски единици и постојаното инвестирање во иновации, е заслужно за креирање на моделот ART – U, резултат на префектна комбинација на изведба и дизајн. 

Вентилоконвектор ESTRO 1.2

Најкомплетни фенкојлери на пазарот, вклучувајќи ја технологијата на Galletti, на ниво со квалитет и сигурност. Конструкцијата овозможува модели за вертикална и хоризонтална монтажа: модели за површинска монтажа на ѕидови, подови/плафони и вградена монтажа во ѕидови/плафони, и модели со ниско тело за подна инсталација. Моделите со ниско тело за вертикална и хоризонтална монтажа се достапни по барање.

ACTIONCLIMA Вентилоконвектор FX

Врвен дизајн со одличен изглед. Асинхрон мотор + 3-брзински фабрички поврзан за максимално флексибилнни перформанси. Последна генерација на вентилатор изработен од пластика со мал број на вртежи, статички и динамички балансиран, тивок при работа.

078344119