ГОЛЕМИ ТОПЛИНСКИ ПУМПИ ОД 35 kW ДО 280 kW

МОДЕРНИ, НЕЗАВИСНИ И ЦЕНОВНО ПОЛОВНИ НАЧИНИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА ЗА ГОЛЕМИ ОБЈЕКТИ

Terra MAX топлинските пумпи на iDM  се идеално решение за големи згради што е потврдено од бројни инвеститори. Бидејќи секогаш кога има греење и ладење, ниските оперативни трошоци секогаш играат особено важна улога. И со капацитети до 1.500 kW во каскади, тие можат да го загреат и оладат скоро секој објект.

ЗОШТО TERRA MAX Е НАЈДОБАР ИЗБОР ЗА ГОЛЕМИ ОБЈЕКТИ
TWIN Технологија е синоним за редундантни машини со два целосно одделни ладилни круга во еден уред, што обезбедува исто ниво на безбедност како да се две одделни топлински пумпи, но носи помали трошоци за инвестирање и одржување. Машината работи во две фази, т.е. помалку стартувања со делумно оптоварување и поради тоа и подолг век на траење. Двата ладилни круга значат помалку ладилно средство и тоа резултира со помалку потребни безбедносни мерки. Помалку ладилен медиум во системот значи и помалку регулативи на ЕУ во иднина.

078344119