DOMEKT

DOMEKT серијата на клима комори се дизајнирани за вентилација на станбени објекти со површина од 40m² до 250 m².

RHP

DOMEKT серијата на клима комори се дизајнирани за вентилација на станбени објекти со површина од 40m² до 250 m².

VERSO

Серијата VERSO се состои од две групи: VERSO STANDARD 1000-7000 е стандардизиран асортиман на единици за климатизација на VERSO и  VERSO PRO 10-110 единици кои се дизјанирани да одговараат на одредени професионални проекти.

078344119