Terra AL 60 Max воздушна топлинска пумпа

Воздушна топлинската пумпа TERRA AL 60 Max со два компресори и два независни ладилни круга,со два испарувачи, два вентилатори и два компресори. Со TWIN технологијата, има два посебни круга за ладење во едно куќиште. Поради посебните кругови, TERRA AL 60 Max може да биде во дефрост режим, додека вториот круг сè уште се загрева.

Terra AL Twin воздушна топлинска пумпа

TERRA AL Twin топлински пумпи опремени со два компресори. Како резултат, совршено решение за објекти со потребен капацитет помеѓу 17-38kW. Тие ги прилагодуваат своите перформанси на тековната потрошувачка.

Terra ML воздушна топлинска пумпа

Во студените зими ако е потребна поголема моќност за греење отколку во пролет, есен. Модулационата топлинска пумпа ML го зема во предвид и ова и во зависност од верзијата, испорачува помеѓу 5 и 18 kW.

Aero ILM воздушна топлинска пумпа

Компактна воздушна топлинска пумпа AERO ILM Complete за внатрешна монтажа со највисока заштеда во својот сегмент COP од 4.32 при А2C / W 35C

Aero SLM воздушна топлинска пумпа

Капацитетот на греење на воздушната топлинска пумпа AERO SLM е фреквентно регулиран помеѓу 3 kW и 11 kW или 6 kW и 17 kW во зависност од моменталната потреба на топлина.

iPump Aero воздушна топлинска пумпа

Со iPump Aero, iDM ја претставува најновата иновација кај воздушните топлинските пумпи. Внатрешната единица, која изгледа како парче мебел, може лесно да се интегрира во ентериерот.

НАВИГАТОР

Никогаш не било лесно да се обезбеди удобност благодарејќи на iDM топлинските пумпи со NAVIGATOR се подготвени за Smart Grid, SmartPhone може да се контролира од далечина и да се следи далечински преку SmartWeb

Топла вода со HGL и Хигиеник

При загревање на топла вода со  системот на IDM секогаш се добива свежа, хигиенска и навреме подготвена на саканата температура.

078344119