Проекти

D.S.D Lind Tech

Кратка претстава на некои од нашите досегашни проекти.

П Р О Е К Т

DoubleTree by Hilton Skopje

П Р О Е К Т

Limak Skopje Luxury Hotel

П Р О Е К Т

Urban Garden

П Р О Е К Т

Global Balkan & Global Home

П Р О Е К Т

Општа Болница Кичево

078344119