Terra SW Комплет

Геотермална топлинска пумпа за греење, ладење и подготовка на санитарна топла вода со помош на енергијата на земјата и подземните води.

iPump Т 2-8 и Т 3-13

Компактната инверторска топлинска пумпа  вода – вода  со интегриран бојлер за санитарна топла вода, поставува нови стандарди за ефикасност и удобност.

Terra SWM

Новата TERRA SWM е инвертерска геотермална топлинска пумпа за греење, ладење и санитарна топла вода. Капацитетот  на топлинската пумпа е променлив помеѓу 3 kW до 13 kW или 6 kW и 17 kW во зависност од моменталната потреба за греење.

Terra SWM

Новата TERRA SWM е инвертерска геотермална топлинска пумпа за греење, ладење и санитарна топла вода. Капацитетот  на топлинската пумпа е променлив помеѓу 3 kW до 13 kW или 6 kW и 17 kW во зависност од моменталната потреба за греење.

НАВИГАТОР

Новата TERRA SWM е инвертерска геотермална топлинска пумпа за греење, ладење и санитарна топла вода. Капацитетот  на топлинската пумпа е променлив помеѓу 3 kW до 13 kW или 6 kW и 17 kW во зависност од моменталната потреба за греење.

Топла вода со HGL и Хигиеник

При загревање на топла вода со системот на IDM секогаш се добива свежа, хигиенска и навреме подготвена на саканата температура.

078344119